Publicerad

Dricksvattenarbete på Brattbergsvägen under april

Ändrade förutsättningar gällande vattenarbetet på Baldersvägen har gjort att arbetsområdet måste expandera på Brattbergsvägen

Då det fastställts att vattenledningen på norra Brattbergsvägen måste bytas norr om korsningen Brattbergsvägen/Baldersvägen kommer trafiken att påverkas ytterligare. De fastighetsägare vars infarter kommer påverkas kommer få information via lapp i brevlåda.

 

För frågor, kontakta Peter Rickard, Arboga Kommunalteknik AB, 0589 - 68 75 77

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: