Publicerad

Så renoveras huvudbyggnaden på Stureskolan

Stureskolan har sedan 2019 renoverats i olika etapper. Nu pågår ett omfattande med arbete att renovera huvudbyggnaden där bland annat taket byts ut och höjs.

Stureskolans lokaler för slöjd, Naturorienterande ämnen och hemkunskap har omfattats av de första renoveringsetapperna som har genomförts sedan 2019. Ytskikt, ny ventilation och helt nya kök är några av de arbeten som har genomförts på högstadieskolan. Även skolans fasad har renoverats och målats och nya fönster har installerats.


– Det är inspirerande för både elever och pedagoger att vi får ännu bättre och ändamålsenliga lokaler för vår verksamhet. Genom att renovering sker etappvis minimerar vi påverkan på undervisningen under arbetets gång. Vi har en inarbetad plan och det har fungerat bra, säger Linnéa Gerlström, rektor för Stureskolan.

Ännu bättre inomhusklimat

Nu pågår renoveringsetapp två och under hela 2021 fortsätter nu arbetet med huvudbyggnaden. Sedan december 2020 pågår ett stort arbete i att byta ut och höja Stureskolans tak.


– En av anledningarna varför vi höjer är att vi nu bygger ett helt nytt fläktrum på taket som ska försörja hela huvudbyggnaden. Det kommer att ge skolan ett förbättrat inomhusklimat. Samtidigt har vi förstärkt takets konstruktion, säger Peter Jönsson, tf vd för Kommunfastigheter i Arboga AB, som genomför arbetet.

Under arbetet har även belysning samt skolans larm, såsom brand och inbrottslarm uppdaterats eller bytts ut.

 

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: