Publicerad

Arboga kommun har bildat en koncern för helägda bolag

På kommunfullmäktiges sammanträde den 11 mars beslutades att Arboga kommuns helägda bolag ska organiseras i en koncern.

Bild på Jonna Lindman

Jonna Lindman

- Genom det här sättet att organisera bolagen får vi en bättre helhetssyn och kan stärka ledning och styrning. Det skapar också samordningseffekter mellan bolagen och de kommunala förvaltningarna, säger Jonna Lindman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Hon pekar på att det även ger bättre möjligheter till resultatutjämning.


I dag bedriver Arboga kommun viss verksamheten i helägda bolag. Det är bolagen Arboga vatten och avlopp AB, Arboga kommunalteknik AB, Arbogabostäder AB, Kommunfastigheter i Arboga AB och Rådhuset i Arboga AB. Nu organiseras och samlas bolagen som en helhet i en koncern.


- Vägen framåt är att skapa en organisation som ger oss en bättre helhetssyn och långsiktighet. Målet är att skapa största möjliga samhällsnytta för våra invånare och företagare, säger Jonna Lindman.


I och med koncernbildningen blir Rådhuset i Arboga AB moderbolag. Styrelsen i moderbolaget bli kommunstyrelsens arbetsutskott. I de övriga bolagen är styrelserna, som också är politiskt tillsatta, oförändrade.

Kommundirektör Tomas Karlsson

Tomas Karlsson


- Att samla verksamheterna i en koncern innebär en mer flexibel och effektivare organisation. Det ger oss också bättre förutsättningar att ha ett helhetsperspektiv i arbetet med att utveckla och stärka Arboga kommun, säger Tomas Karlsson som blir vd för kommunkoncernen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: