Publicerad

Möt våra medarbetare som räddar liv genom vaccinationsprogrammet

Exempelbild

Inom Arboga kommuns vård- och omsorgsverksamheter har flera hundra personer vaccinerats mot coronaviruset, covid-19, sedan januari. Bakom genomförande av vaccinationsprogrammet står kommunens medarbetare inom vård och omsorg som har fått arbeta intensivt. Skolsköterskor från barn- och utbildningsförvaltningen har också ryckt in för att förstärka insatserna.

Sedan Arboga kommun har fått tagit del av vaccindoser i början på året har sjuksköterskor genomfört vaccinationer på vård- och omsorgsboenden men även i hemmen, för de i kommunen som har hemtjänst eller hemsjukvård. I slutet av februari slutfördes den vaccinationsetappen och nu pågår vaccination främst för nya personer som flyttar in på boende eller får omsorg och sjukvård i hemmet.


– Det har varit en intensiv period för alla våra medarbetare och de har gjort ett mycket bra och viktigt arbete. Genomförandet av vaccinationsprogrammet kommer sannolikt medföra att vi räddar liv, säger Cecilia von Alten, vård- och omsorgschef i Arboga kommun.

Arbetar med vaccination och information

Kristina Bengtsson är legitimerad distriktssköterska på Arboga kommun och är en av de som arbetat med vaccineringen.


– Arbetet har varit intensivt och det har var roligt. Vi har haft ett utökat samarbete med andra medarbetare i organisationen och det har varit givande att jobba ihop. Det har också varit roligt med växlande arbetsuppgifter och responsen har varit god från brukarna, säger Kristina Bengtsson.

Kristina Bengtsson tycker att samarbetet kring vaccinationsarbetet har fungerat bra.

Under vaccineringsprocessen arbetar de i team


– Vi är två personal som tillsammans besöker den boende och ger vaccinet. Vi stannar i hemsjukvården 15 minuter efter att vaccinationen ägt rum. Det gör vi för att se till att den vaccinerade personen mår bra efteråt, säger Kristina Bengtsson.


Förutom själva vaccinationen arbetar de mycket med information till de vaccinerade.


– Vi informerar om vanliga biverkningar såsom svullnad, lättare huvudvärk och eventuellt feber. Det har varit uppskattat och vi har haft många fina pratstunder säger Kristina Bengtsson.

Känner hopp om framtiden

Mikaela Ekengren Lagerberg är sjuksköterska på Arboga kommun och har arbetat intensivt med vaccinationen. Hon berättar att de fick ett jublande bemötande av de som skulle vaccineras.


– Dom flesta brukare har längtat efter vaccinet så de var väldigt glada när vi kom. Det var endast några få som tackade nej till vaccinet. Några brukare klappade händer när vi kom och en del kastade av sig tröjan innan vi ens hann komma innanför dörren. De har minst sagt väntat och längtat, berättar Mikaela Ekengren Lagerberg.

Mikaela Ekengren Lagerberg är lättad över att vaccinationen har nått ut till de som bor på kommunens vård- och omsorgsboenden.

Även om arbetet till viss del fortsätter och pandemin pågår så känner hon hopp.


– Nu när första vändan är klar känns det skönt. Detta kommer ju vara igång ett tag till och vi kommer nog få vaccinera en del inom hemsjukvården, eftersom det kommer in nya patienter. Det känns skönt att alla på våra boenden som har tackat ja är vaccinerade. Framtiden känns lite ljusare, säger Mikaela Ekengren Lagerberg.

Skolsköterskor har gått in och stöttat

För att avlasta och klara av insatsen med vaccinationen har även de sjuksköterskor som arbetar inom barn och utbildning gått in och arbetat med vaccinationsprogrammet. En av dessa är Susanna Svensson som i vanliga fall arbetar som skolsköterska på Vasagymnasiet. När hon fick frågan om att hjälpa till med vaccinationen tvekade hon inte till att tacka ja.


– Det har gått bra och det har varit roligt. Det känns bra att kunna hjälpa till i denna pandemi och jag känner att man har varit till nytta. Alla har varit tacksamma och tycker att det har varit bra service, säger Susanna Svensson.

Susanna Svensson är en av de skolsköterskor som har gått in och stöttat upp vaccinationsarbetet inom vård och omsorg.

Hon har också erbjudit sin hjälp till andra vaccinationsaktörer i samhället.

 

– Jag har även anmält mitt intresse att hjälpa till inom regionen för att vaccinera andra målgrupper. Där går arbetet lite trögare då vi ännu inte har fått tillräckligt med vaccin till Sverige, säger Susanna Svensson.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: