Publicerad

Grundskolan återgår till närundervisning och inför åtgärder för att minska trängsel

Exempelbild

Som en förebyggande åtgärd för att minska smittspridning efter sportlovet infördes under vecka 10 distansundervisning för eleverna i Arboga kommuns högstadieskolor. Under vecka 11 återgår eleverna till sin ordinarie närundervisning och samtidigt införs ytterligare åtgärder för att minska trängseln.

Åtgärderna som införs innebär att Stureskolans årskurs nio fortsätter sin undervisning i Engelbrektskolans lokaler medan övriga elever i årskurs 6-8 har sin undervisning i ordinarie lokaler i Stureskolan.

 

– Genom att vi förlägger undervisningen till fler lokaler kan vi minska risken för trängsel. På så vis kan vi även återgå till närundervisningen som vi i största möjliga mån vill genomföra för våra elevers skull, säger Anu Enehöjd, verksamhetschef för grundskolan i Arboga.

 

Gäddgårdsskolans årskurs 7 och 8 återgår till ordinarie lokaler i skolan medan årskurs 9 kommer att undervisas i andra lokaler i anslutning till skolan. För att möjliggöra detta kommer tre klasser i årskurs 4 att undervisas i Högskolecentrums lokaler på Gunnarsrovägen 2.

 

Vårdnadshavare och elever får närmare information från respektive skola via skolplattformen Edwise och via sina mentorer.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: