Publicerad

Norrgårdens förskola öppnar 15 mars – stängning förlängs

Exempelbild

 På grund av fortsatt personalbrist efter utbrott av covid-19 kommer Norrgårdens förskola att fortsatt vara stängd från och med torsdagen 11 mars till och med fredagen 12 mars. Förskolan kommer att öppna måndagen 15 mars.

Beslutet är fattat av barn- och utbildningsnämndens ordförande onsdagen den 10 mars 2021. Region Västmanlands smittskyddsläkare har varit rådgivande i beslutet.

 

Anledningen till personalbristen är att flertalet av medarbetarna inte är tillbaka i arbete sedan de tidigare insjuknat i covid-19. Enligt den bedömning som har gjorts går det inte att bedriva verksamheten med den nuvarande personalstyrkan. Beslutet betyder att vårdnadshavare med barn på förskolan själva behöver ordna med omsorg för sina barn.

 

– Vi ber om överseende för detta och hoppas på förståelse för situationen. Vi måste fortsätta att följa myndigheternas rekommendationer och samtidigt ha tillräcklig bemanning på plats. Det som är positivt är att det nu går åt rätt håll och att vi därför kommer kunna öppna på måndagen den 15 mars, säger Britt-Marie Deubler, verksamhetschef för förskolan i Arboga.

 

Arboga kommun kommer att erbjuda barnomsorg till de barn som har vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner och till de barn som har behov av särskilt stöd.

 

Berörda vårdnadshavare får närmare information från Norrgårdens förskola.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: