Publicerad

Kommunfullmäktige sammanträder den 11 mars

Torsdagen den 11 mars kl 18:15 sammanträder kommunfullmäktige i Arboga.

Mötet sker digitalt och med begränsat antal ledamöter.

 

Förtroendevalda som inte tjänstgör samt allmänhet ombeds att följa sammanträdet via kommunens webbplats eller via Västmanlands Television.

 

Sammanträdet går även att följa i Rådhuset där delar av presidiet finns på plats.

 

Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden:

  • Antagande av bostadsförsörjningsplan 2025 för Arboga kommun
  • Antagande av ANDT-policy för Arboga kommun
  • Bildande av koncern för helägda bolag i Arboga kommun

 

Här kan du läsa hela föredragningslistan med tillhörande handlingar.

 

Mats Öhgren, kommunfullmäktiges ordförande

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: