Publicerad

Sly- och buskröjning med början under vecka 9

Sly- och buskröjning mellan Herrängsvägen och Lindersdalsvägen

Under de närmaste veckorna, med start vecka 9, kommer Arboga Kommunalteknik AB i samarbete med arbetsmarknadsenheten, Arboga kommun, att utföra busk- och slyröjning längs gång- och cykelvägen från Herrängsvägen till Lindersdalsvägen. Även den del av Lindersdalsvägen som ansluter mot gång- och cykelvägen fram till Besiktningsgatan kommer att röjas.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: