Publicerad

Norrgårdens förskola stänger på grund av personalbrist

Exempelbild

På grund av personalbrist kommer Norrgårdens förskola att stängas från och med 4 mars till och med 10 mars. Beslutet är fattat av barn- och utbildningsnämndens ordförande den 3 mars 2021 utifrån att flera av personalen blivit positivt testade för coronaviruset covid-19. Region Västmanlands smittskyddsläkare har varit rådgivande i beslutet.

Enligt den bedömning som har gjorts går det inte att bedriva verksamheten med den kvarvarande personalstyrkan. Beslutet betyder att vårdnadshavare med barn på förskolan själva behöver ordna med omsorg för sina barn. Stängningen gäller till och med den 10 mars.

 

– Vi är medvetna om att det här snabba beslutet kan innebära omställning för barnens och vårdnadshavarnas vardag och vi ber om överseende för detta. Vi hanterar situationen i samråd med smittskyddsläkare och följer myndigheternas rekommendationer, säger Britt-Marie Deubler, verksamhetschef för förskolan i Arboga kommun.

 

Arboga kommun kommer att erbjuda barnomsorg till de barn som har vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner och till de barn som har behov av särskilt stöd.

 

Berörda vårdnadshavare får närmare information från Norrgårdens förskola.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: