Publicerad

Region Västmanland inför särskilda rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19

För att minska spridningen av covid-19 beslutade idag länets smittskyddsläkare tillsammans med Folkhälsomyndigheten att införa särskilda rekommendationer för Västmanland. De gäller från och med den 26 februari till och med 11 april.

Följande regionala rekommendationer gäller i Västmanland:

Begränsa antalet nya nära kontakter

 • Begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din egen mindre krets, ska du undvika att vara nära andra. Umgänge ska helst ske utomhus med avstånd.

Undvik platser där det finns risk för trängsel

 • Undvik att åka kollektivtrafik eller besöka köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel.
 • Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.

Resor

 • Avstå från onödiga resor både inom och utanför regionen. Om du anser att du måste göra en nödvändig resa, res i så fall så smittsäkert som möjligt.

Munskydd

 • Du som är född 2004 och tidigare använd alltid engångsmunskydd när du reser med kollektivtrafik oberoende av vilken dag och tid på dygnet du reser.
 • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika, till exempel i butiker och frisörsalonger.
 • Rekommendationen gäller inte förskola eller klassrumssituation i grund- och gymnasieskola. I skolan rekommenderas munskydd bara i de specifika situationer då du som vuxen under längre tid inte kan hålla avstånd.
 • Observera att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd! Att bära munskydd är ett komplement i situationer där det inte är möjligt att hålla avstånd. Så använder du munskydd

Skolor

 • Västmanland har sportlov vecka 9. För att bryta eventuella smittkedjor rekommenderas därför att huvudmännen för högstadie- och gymnasieskolor i regionen använder möjligheten till distansundervisning under hela vecka 10, d.v.s. veckan efter sportlovet. Undantag från detta gäller som tidigare, d.v.s. särskola, vissa praktiska moment, examina, elever som behöver undervisning på plats för att kunna fullfölja utbildningen och särskilt utsatta elever.

Arbetsgivare

 • Fortsätt med distansarbete så ofta det är möjligt. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, ska trängsel undvikas och avstånd ska hållas och träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum.
 • Vid luftvägssymtom, även lindriga, ska du stanna hemma och lämna prov för covid-19.
 • Det är viktigt att arbetsgivare ger möjlighet för dem som vistas på arbetsplatsen att hålla 1,5–2 meters avstånd till varandra både under arbete och under raster.
 • Arbetsgivaren ansvarar för att en kontinuerlig uppföljning sker. På skolor gäller detta alla vuxna som vistas i skolans lokaler.

Information från Region Västmaland


Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 gäller som tidigare.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: