Publicerad

Högstadiet och gymnasiet i Arboga kommun övergår till distansundervisning under vecka 10

Exempelbild

Arboga kommun har beslutat att årskurs 7–9 på Gäddgårdskolan och årskurs 7–9 på Stureskolan samt Vasagymnasiet ska övergå till distansundervisning den 8–12 mars. Detta i enlighet med rekommendation från Region Västmanlands smittskyddsläkare.

Under fredagen meddelade Region Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård att länets högstadieskolor och gymnasieskolor rekommenderas att övergå till distansundervisning under vecka 10.


Arboga kommun följer smittskyddsläkarens rekommendation och årskurs 7–9 på Gäddgårdskolan och årskurs 7–9 på Stureskolan samt Vasagymnasiets elever kommer att få sin utbildning på distans veckan efter sportlovet. Beslutet är ett led i skolans förebyggande arbete kring covid-19.

Ulrika Hansson

Ulrika Hansson

- Arboga kommun har sedan nio veckor tillbaka en låg smittspridning på skolorna. Att övergå till distansundervisning är en förebyggande åtgärd för att förhindra smittspridning efter sportlovet, säger Ulrika Hansson, skolchef i Arboga kommun.

Grunden till beslutet ligger i linje med smittskyddsläkare Jan Smedjegårds rekommendation om distansundervisning under den begränsade tidsperioden.

Information till elever på högstadiet

Distansundervisning innebär att undervisningen för elever i årskurs 7–9 inte sker i skolans lokaler och att lektionerna hålls digitalt. Elever och vårdnadshavare kommer att få information i edWise om hur undervisningen kommer att gå till. Under fredagen den 26 februari kommer eleverna också att ha en dialog med sin mentor som också finns som stöd under hela vecka 10. Mer detaljerad information kommer fredag vecka 9 i edWise. Du som elev startar enligt ordinarie schema vecka 10 genom att logga in via Teams.


Elever med distansundervisning kommer att ha möjlighet att hämta matlådor.

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd kan komma att få sin undervisning på plats på skolan. Beslut kring detta tas av rektor i dialog med vårdnadshavare. Mentor tar kontakt med berörda vårdnadshavare.

Grundsärskolans undervisning sker på skolan

Grundsärskolans årskurs 7–9 berörs inte av beslutet utan har sin undervisning på plats på skolan.

Information till elever på Vasagymnasiet

Sedan vecka 5 bedrivs undervisningen på Vasagymnasiet som en kombination av distansundervisning och närundervisning. Det nya beslutet innebär att alla gymnasieelever genomför distansundervisning under vecka 10.


Information till Vasagymnasiets elever publiceras på www.vasa.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: