Publicerad

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR) byter namn till Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD)

Exempelbild

Den 1 januari 2021 gick Arboga, Köping och Kungsörs kommmuner in i Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR) tillsammans med Hallstahammar, Surahammar och Västerås. I och med att Köping, Arboga och Kungsör har anslutit sig till förbundet blir det nya medarbetare och förbundet byter namn till Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD).

Även en ny logotyp och en ny grafisk profil ska lanseras under våren 2021. Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD) har samma organisationsnummer, adress och telefonnummer som gamla MBR.


Nedan hittar du information om direktionen, tillsyn och hur du ansöker om tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Direktionen

Information om direktionen, ordinarie ledamöter och kommuner finns på RTMD:s hemsida: www.mbrf.se (som så småningom ska bytas till rtmd.se)

Tillsyn

Det är Räddningstjänsten Mälardalen som utövar tillsyn över brandskyddet i Arboga kommun. Ansvaret för brandskyddet ligger enligt Lagen om skydd mot olyckor på nyttjanderättshavare eller fastighetsägaren men RTMD som tillsynsmyndighet kontrollerar hur dessa parter efterlever lagen.

Brandfarliga och explosiva varor

För att hantera stora mängder brandfarlig gas eller vätska krävs tillstånd. Det är Räddningstjänsten Mälardalen som ger tillstånd och utövar tillsyn i frågor som berör detta område inom Arboga kommun.

Information och rådgivning

Vid frågor gällande tillsyn, brandskydd eller hantering av brandfarlig vara kan du kontakta RTMD.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: