Publicerad

Workshop om framtiden i Leader Mälardalen

Exempelbild

Välkommen till information om lokal utveckling genom LEADER och workshop om framtiden i området LEADER Mälardalen!

Leader Mälardalen, där Arboga kommun ingår bjuder in till digitala möten om möjligheter till lokal utveckling nu och i framtiden och vill veta vilken utveckling du/ni vill ha i framtiden!


Under 2021 ska en ny utvecklingsstrategi för Leaderområde Mälardalen tas fram för att bidra till utveckling i området under kommande programperiod år 2023-2027.


Läs mer om hur du deltar i bifogad inbjudan och sprid gärna inbjudan vidare!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: