Publicerad

Gå inte ut på Arbogaån – isen är instabil och förrädisk

Isen som har lagt sig på Arbogaån är instabil och osäker att ge sig ut på. Arboga kommun uppmanar därför allmänheten att inte beträda den, oavsett vilken plats det gäller.

Kommunen har fått indikationer på att personer har gett sig ut på isen på Arbogaån, bland annat i hamnbassängen vid Herrgårdsbron samt under och kring gång- och cykelbron vid Stenlöpet.

Exempelbild

Magnus Andersson

- Vi vet sedan tidigare att isen i hamnbassängen har använts som genväg från norra till södra sidan, och så verkar det också vara i detta fall. Nu verkar det också som att människor har gett sig ut på isen kring bron vid Stenlöpet, säger Magnus Andersson, vd på Arboga kommunalteknik AB.

Isen som har lagt sig nedströms Herrgårdsbrons dammanläggning är i dagsläget mycket instabil. Isens tjocklek varierar från någon decimeter till bara någon centimeter. Framförallt är tjockleken mycket varierande där ån är ström.


- Vi vill uppmana allmänheten att inte beträda isen på Arbogaån, oavsett vilken plats det gäller. Förhållandena kan se goda ut på håll, men isen är just nu mycket förrädisk kring Arbogaåns kanter, dammanläggningar samt broar, säger han.


Arbogaån har i dagsläget ett högt vattenflöde, vilket medför att vattenregleringen vid Herrgårdsbron i stort sett är helt öppen för att släppa vattenmassorna mot Mälaren. Detta påverkar isens tjocklek och stabilitet, då vattenmassorna skapar kraftiga strömmar långt nedanför Herrgårdsbron.


- Ta inte några chanser, isen på Arbogaån är både osäker och förrädisk, säger Magnus Andersson.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: