Publicerad

Nya insatser för att motverka trängsel i skolan
– elever i årskurs 9 undervisas i nya lokaler

Exempelbild

Nu genomförs ytterligare åtgärder på högstadiet för att förhindra smittspridning och motverka trängsel. Alla elever i årskurs 9 kommer att få sin undervisning på Vasagymnasiet och Engelbrektsskolan med start den 20 januari. För att möjliggöra den flytten kommer alla elever på högstadiet att ha studiedagar den 18–19 januari.

Region Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård rekommenderade den 13 januari att högstadieskolor i flera av länets kommuner övergår till delvis distansundervisning. Arboga kommun rekommenderades att fortsatt hålla högstadieskolorna öppna och att undervisningen ska ske på plats. Smittskyddsläkaren menade också att det är värdefullt att vidta åtgärder för att minska risken för trängsel.


Arboga kommun följer smittskyddsläkarens rekommendationer och högstadieskolorna hålls fortsatt öppna. Kommunen arbetar intensivt med en rad olika åtgärder för att förhindra smittspridning och nu kommer även fler lokaler att användas för undervisning för att minska risken för trängsel.

Årskurs 9 får undervisning på Vasagymnasiet och Engelbrektsskolan

Från och med onsdagen den 20 januari kommer elever i årskurs 9 på Gäddgårdsskolan att få sin undervisning på Vasagymnasiet. Elever i årskurs 9 på Stureskolan kommer att få sin undervisning på Engelbrektsskolan. Skollunch kommer att serveras i de nya lokalerna.

Mer information om schema med mera kommer att ges till berörda elever och vårdnadshavare via mentorerna. Undervisning för årskurs 9 kommer att hållas i de nya lokalerna till dess att smittskyddsläkare ger andra rekommendationer.


- Det bästa för eleverna är närundervisning. Det är både vår och Skolverkets utgångspunkt. Kvaliteten i undervisningen är bättre om den sker på plats i jämförelse med distansundervisning. Samtidigt gör vi allt vi kan för att minska smittspridning och jobbar med olika insatser och åtgärder, säger Ulrika Hansson, skolchef i Arboga kommun.

Smittskyddsläkare: ”Ligger i linje med mina rekommendationer”

Smittskyddsläkare Jan Smedjegård ser positivt på de anpassningar som nu genomförs på högstadiet i Arboga.


- Jag bedömer att Arbogas åtgärder helt ligger i linje med mina rekommendationer. I och med att skolan nu kommer att kunna utnyttja ytterligare lokaler till undervisning för niorna kommer kommunen också att ha vidtagit åtgärder av den omfattningen som jag rekommenderade för de åtta kommuner med en större smittspridning, säger Jan Smedjegård.

Studiedagar för alla elever på högstadiet den 18–19 januari

För att kunna möjliggöra flytten till de nya skollokalerna och anpassning av schema kommer alla elever i årskurs 7–9 på Gäddgårdsskolan och Stureskolan att ha studiedagar måndagen och tisdagen den 18–19 januari.


- Det här innebär snabba ändringar och jag hoppas att elever och vårdnadshavare har förståelse för detta. Det är ett exceptionellt läge och vi jobbar för att våra elever ska få en så bra undervisning som möjligt samtidigt som vi gör de insatser vi kan för att förhindra smittspridning, säger Ulrika Hansson.


Elever i årskurs 7–8 kommer fortsatt att arbeta enligt ordinarie schema.

Alla högstadieelever kommer att få sina skoldagar och garanterade undervisningstid. Skolan återkommer med mer information kring detta.

Åtgärder för att minska smittspridning

- Vi utvärderar våra insatser kontinuerligt så att de får den effekt som avses, det vill säga att minska trängsel i skolan. Om det krävs kommer naturligtvis ytterligare åtgärder att införas. Vi har också en nära dialog med regionens smittskyddsläkare och följer de rekommendationer som vi får, säger Ulrika Hansson.


Åtgärder som har genomförts:

 • Starttiderna för alla grupper har ändrats så att färre elever börjar och slutar samtidigt.
 • Eleverna har tilldelade in- och utgångar i skolan för att minska trängsel.
 • För att halvera antal elever som äter i skolmatsalen äter hälften av klasserna på Stureskolan och Gäddgårdsskolan sin lunch i klassrummen.
 • Vi har skapat fler fasta grupper för eleverna så att de följs åt i undervisning, lunch, på raster och andra aktiviteter och inte arbetar i blandade klassgrupperingar.
 • Eleverna arbetar i större utsträckning i färre klassrum för att undvika förflyttningar.
 • Möbleringen i klassrummen har glesats ut så mycket som möjligt för att skapa större avstånd mellan eleverna.
 • Vi öppnar fönster och vädrar så ofta som möjligt mellan lektionerna.
 • Ventilationen har utökats till 24 timmars drift i lokalerna.
 • Anpassningar i omklädningsrum och dusch har gjorts för att minska trängsel i samband med idrottslektioner.
 • Alla språkresor och övriga resor är inställda.
 • Inga externa aktörer besöker skolorna för att hålla i undervisning eller ge annan information.
 • Informationsmaterial och instruktioner för att tvätta händerna finns på skolorna. Vi påminner också eleverna om vikten av god handhygien.
 • Öppet hus har ersatts med digital information.
 • Föräldramöten hålls digitalt
 • Lärarmöten och arbetsplatsträffar hålls digitalt och skolornas lärare arbetar hemifrån på sin planeringstid.

Om du som elev eller vårdnadshavare har frågor är du välkommen att kontakta mentor.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: