Publicerad

Felaktiga uppgifter om spolning av avloppsnät

Fastighetsägare blir kontaktade av spolningsentreprenör vilket ger uppfattning om att det är på beställning av Arboga Vatten och Avlopp.

Det har kommit till Arboga Vatten och Avlopps (AVAAB) kännedom att fastighetsägare blir kontaktade av entreprenör som uppger sig utföra spolningsuppdrag på fastighetens avloppsledningar på uppdrag av AVAAB. Inga sådana åtaganden finns mellan entreprenör och AVAAB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: