Publicerad

Hon blir Arboga kommuns nya socialchef

Exempelbild

Ingela Iversen blir ny socialchef i Arboga kommun. Hon tillträder sin tjänst i april. ”Det känns som ett spännande och ärofyllt uppdrag och jag ser mycket fram emot att börja mitt arbete i Arboga kommun”, säger hon.

Ingela Iversen har arbetat som ledare i cirka 20 år inom olika verksamheter och på olika nivåer, mestadels inom landsting/region. Hon kommer närmast från en tjänst som biträdande verksamhetschef på Akademiska sjukhuset i Uppsala inom rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum.

Vad var det som lockade med att bli ny socialchef i Arboga?

- Det var flera saker. Dels är det ett spännande och intressant uppdrag. Dels ser jag att det finns en stor vilja till utveckling och nytänkande i Arboga kommun. Jag fick också ett mycket bra intryck i mötet med tjänstemän, fackliga företrädare, politiker och intervjuande från ledningen. Jag lockas även av att Arboga kommun är en liten kommun vilket blir mer personligt och lättare att komma till snabba beslut.

Vad hoppas du kunna tillföra som socialchef?

- Jag har en bred och lång erfarenhet att arbeta som chef inom olika organisationer, det tar jag med mig i mitt arbete som socialchef. Jag är van att leda genom chefer och jag har ett coachande förhållningssätt. I ett övergripande perspektiv ser jag mig som en del i ett sammanhang att driva kommunen framåt med samarbete på olika nivåer för att nå goda resultat.

Vad kommer att vara viktigast för dig den första tiden?

- Den första tiden är det viktigt att jag får tid till att bekanta mig med medarbetare och politiker samt att få en översikt över vilka behov som finns.

Vad är viktigt på lång sikt?

- På lång sikt önskar jag att Arboga kommun sticker ut som en kommun som ligger i framkant när det gäller utveckling och nytänkande. Viktigt är också att alla medarbetare har ett stort engagemang och professionellt förhållningssätt. Att vi tillsammans skapar en arbetsplats där trivseln är hög och personalomsättningen låg är något vi måste sträva mot.

Som ny på jobbet, vilken är den största utmaningen?

- Jag ser fram emot att först lära känna alla medarbetare och organisationen närmare. Det är viktigt för veta vilka områden som vi ska fokusera på. I fokus ligger också det fortsatta arbetet med en ekonomi i balans.

 

- Nationell råder det personalbrist inom flera yrkesgrupper som rör vår verksamhet. Vi behöver därför fortsätta jobba med att vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar behåller medarbetare.

Hur skulle du beskriva dig som ledare?

- Jag är målinriktad och tydlig i mitt ledarskap och jag värdesätter engagemang och delaktighet från medarbetarna. Som ledare är jag trygg och stabil. Jag ställer krav men ger också mycket frihet.

Tomas Karlsson om rekryteringen av Ingela Iversen

Tomas Karlsson

Tomas Karlsson, kommundirektör i Arboga, är mycket nöjd med rekryteringen.


- I Ingela får vi en erfaren ledare rustad med erfarenheter och kompetenser från olika områden. Det är en tillgång och hon kommer tillföra viktiga egenskaper i arbetet med kommunens utveckling. Jag ser fram emot att börja arbeta med henne.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: