Publicerad

Trädfällning vid gångvägen, norra sidan av Sturevallen

Exempelbild

Arboga Kommunalteknik AB, Driftavdelningen, ska fälla träd i centrala delen av Arboga.

Trädfällning

På måndag 21 december kommer alla björkar i den norra delen av allén vid gång- och cykelvägen, Sturevallen/järnvägen, att fällas.

Björkarna i den södra delen av allén kommer att stå kvar. Ett fåtal har av dem har fällts på grund av att de var dåliga. På de platser som det nu blivit luckor ska nya björkar planteras.

 

Närhet till ledningar spårområdet ej bra.

Anledningen till åtgärden är att träden växt och grenverket nu börjar att komma för nära högspänningsledningarna i spårområdet vid järnvägen. Kommunen har blivit kontaktade av Trafikverket i ärendet.

 

Avstängning av arbetsområdet

Gång- och cykelvägen mellan Sturehallens parkering och Arboga station kommer att vara helt avstängd under tiden som arbetet pågår. Se kartbild. Transporter kommer även att ske utanför arbetsområdet.

Vi ber om överseende med eventuella störningar.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: