Publicerad

Öppet sammanträde när socialnämnden behandlar Strategisk och ekonomisk plan 2021

Onsdagen den 16 december klockan 13:15 sammanträder socialnämnden i Arboga kommun. På sammanträdet behandlas Strategisk och ekonomisk plan för socialnämnden för år 2021.

Sammanträdet är offentligt i den del som gäller Strategisk och ekonomisk plan. Sammanträdet hålls i Rådhuset i kommunfullmäktigesalen, vi följer folkhälsomyndighetens råd vad gäller antal personer som får delta, men möjligheten finns även att följa sammanträdespunkten digitalt.

Anmälan till mötet

Anmälan är obligatorisk och görs senast 14/12, vill du följa sammanträdet digitalt skicka med din e-postadress så blir du inbjuden

där. För anmälan eller mer information kontakta socialforvaltningen@arboga.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: