Publicerad

Förlängda årskort på Ekbacksbadet

Ekbacksbadets utebad

Med anledning av de skärpta allmänna råden som införts i Västmanland har Ekbacksbadet stängts för allmänheten. Nu har fritids- och kulturnämnden beslutat att årskort förlängs med den tid som Folkhälsomyndighetens lokala restriktioner gäller.

Smittspridningen av covid-19 har ökat i Västmanland. För att få stopp på den kraftigt ökande smittspridningen i länet beslutade Folkhälsomyndigmyndigheten den 12 november 2020 att införa skärpta allmänna råd.


Med anledning av de skärpta allmänna råden stängdes Ekbacksbadet för allmänheten. Fritids- och kulturnämnden har därför beslutat att Ekbacksbadets årskort förlängs med den tid som Folkhälsomyndighetens lokala restriktioner gäller.


Folkhälsomyndighetens beslut gäller till och med den 13 december 2020, men kan förlängas.


Kontakta Ekbacksbadet för mer information om hur du justerar ditt årskort. Telefon 0589-871 70

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: