Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Publicerad

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Exempelbild

Alla barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas nu att stanna hemma. Folkhälsomyndigheten förändrar rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskolan är viktiga för barns och ungas utveckling och lärande. Skolan och förskolan har en samhällsviktig funktion. Utgångspunkten i pandemin är att verksamheterna ska vara öppna och undervisning ska ske i skolan och på förskolorna.

Förändrar regler

Covid-19-pandemin har inneburit stora påfrestningar för skolverksamheter som har arbetat hårt med att anpassa verksamheten för att minska risken för smittspridning. Coronapandemin har på vissa förskolor och skolor inneburit hög frånvaro av pedagoger.


Folkhälsomyndigheten gör nu en förändring i rekommendationen kring förhållningsregler för hushållskontakter i den uppdaterade vägledningen för smittspårning: även symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan

.

– Vi följer myndigheternas rekommendationer och därför gäller förändringen även för dig som vårdnadshavare med barn i skola och förskola inom Arboga kommun. Om någon i familjen har konstaterad covid-19 behöver även symtomfria barn stanna hemma, säger Ulrika Hansson, skolchef i Arboga kommun.

Betonar barnens låga smittsamhet

Folkhälsomyndigheten bedömer inte att denna åtgärd kommer att ha någon avgörande effekt på smittspridningen i skola eller samhället i övrigt.

Myndigheten vill även betona att bedömningen om barnens låga smittsamhet, att de generellt sett får milda symtom och att de inte är drivande i smittspridningen kvarstår. Personal i för- och grundskola har heller inte en högre risk att diagnostiseras med covid-19 än andra yrkesgrupper.

Möjlighet till uppgifter på distans

Förändringen syftar till att skapa lugn och arbetsro, och till att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan och förskolan. Rekommendationen tillkommer för att stilla den oro som många lärare och annan personal har känt kring att ta emot barn med covid-19 hos någon i hemmet.


Det kommer finnas möjlighet för barn som, på grund av rekommendationerna, är hemma att få uppgifter som kan genomföras på distans. Ta kontakt med skolan för att få ytterligare information om hur ni kan få arbetsuppgifter som kan genomföras på distans under frånvaron.

 

Läs mer om nyheten på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: