Publicerad

De ekonomiska förutsättningarna har förbättrats för Arboga kommun

Sedan den Strategiska och ekonomiska planen för 2021-2023 antogs av kommunfullmäktige i september 2020 har de ekonomiska förutsättningarna för Arboga kommun förbättrats. Därför har kommunfullmäktige beslutat att revidera planen. Samtidigt finns fortsatt ekonomiska utmaningar på både kort och lång sikt.

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november beslutades om en reviderad Strategisk och ekonomisk plan för åren 2021-2023, budgeten för Arboga kommuns verksamheter. Detta gjordes med anledning av att de ekonomiska förutsättningarna för kommunen till viss del förbättrats.

Statliga bidrag ökar

Det är de statliga bidragen som ökar till den offentliga sektorn som Arboga kommun får del av.

 

- Vi förstärker verksamhetens ekonomiska ramar år 2021 med cirka 12 miljoner kronor. Det är positivt att de statliga bidragen ökar så att kommunen fortsatt kan leverera verksamhet till våra medborgare med en bra kvalitet. Trots förstärkningarna behövs fortsatt fokus på effektivisering och prioriteringar, säger kommunens ekonomichef Anders Neuman.

Mer information

Här kan du läsa och ladda ner Strategisk och ekonomisk plan 2021-2023

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: