Publicerad

Anmält barnomsorg under jullovet men fått andra planer?

Till dig som vårdnadshavare: Fick du mer ledighet än beräknat eller har ni fått andra planer än tidigare? I så fall behöver du som vårdnadshavare snarast avanmäla ert behov av barnomsorg under jullovet. Det gör ni enklast genom att meddela pedagogerna på förskolan eller fritidshemmet. Ni kan även använda er av Edwise. 

Vi inom förskola och skola arbetar hela tiden för att ge så kvalitativ undervisning och barnomsorg som möjligt. Under julledigheten är det tyvärr många vårdnadshavare som anmäler behov av barnomsorg till fritidshem eller förskola men som sedan inte nyttjar platserna.

På vissa förskolor och fritidshem är bortfallet av platser över 50 procent. Detta påverkar kvaliteten i barnomsorgen eftersom den försvårar planeringen för våra rektorer och pedagoger.

Vi vädjar – se över er planering och kontakta oss

På grund av coronapandemin krävs det ännu noggrannare planering för att verksamheterna behöver uppfylla de krav som gäller ur smittskyddssynpunkt. Planeringen inför julen är också viktig för pedagogernas möjlighet till ledighet och återhämtning under perioden.


Vi vill säkerställa en trygg, rolig och lärorik tid på fritidshem och förskolan för alla barn under hela året. Bortfallet av barn får också effekter för kostverksamheten som producerar mer mat än vad som behövs och vi ser ett ökat matsvinn.


Därför vädjar vi till dig som vårdnadshavare att snarast kontakta er förskola eller fritidshem om ni inte är i behov av plats under jullovet.

Nu är det bara några veckor kvar av årets hösttermin och vi vill redan nu passa på att hälsa er en trevlig julledighet. Var rädda om varandra och tänka på att följa myndigheternas rekommendationer.

Med vänliga hälsningar,

 

Ulrika Hansson, skolchef i Arboga kommun.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: