Publicerad

Så anpassar Vasagymnasiet undervisningen efter 23 november

Exempelbild

Den 18 november beslutade regeringen att ge mer utrymme för gymnasieskolornas huvudmän att anpassa verksamheten för att minska smittspridningen. Vasagymnasiet arbetar på följande sätt från och med 23 november, det datum som den nya förordningen börjar gälla.

Undervisningen på Vasagymnasiet sker på plats i skolan enligt ordinarie schema. Respektive lärare har möjlighet att anpassa sin undervisning utifrån gruppstorlek, typ av lektion och liknande så att den kan genomföras på ett så säkert sätt som möjligt.

Anpassat undervisningen tidigare

Den nya förordningen som gäller från 23 november innebär till exempel utökad möjlighet till att genomföra fjärr- och distansundervisning. Innan huvudmannen tar till distansundervisning som åtgärd behöver dock verksamheten först ha konstaterat att övriga åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket är uttömda.

 

– Vi är ju den lite mindre gymnasieskolan och befinner oss inte i ett behov av att gå över på distansundervisning nu utan gör bedömningen att våra nuvarande och vissa nya åtgärder är tillräckliga, säger Per Gamalielsson, rektor på Vasagymnasiet.

Bevakar utvecklingen

Per Gamalielsson fortsätter;

 

– I övrigt gäller anvisningar och riktlinjer som vi tidigare infört för att stoppa smittspridningen. Detta gäller tills vidare men kan komma att ändras beroende på utvecklingen och nya riktlinjer. Vi följer utvecklingen, säger han.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: