Publicerad

En vecka fri från våld 2020

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av organisationerna Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna och arrangeras i år för femte året i rad. 2020 infaller En vecka fri från våld vecka 48, den 23-29 november.

Under veckan uppmärksammar vi vikten av våldsförebyggande arbete med genusperspektiv, tillsammans för att förebygga mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer. Detta gör vi på seminarium, nätverksträffar, föreläsningar, filmvisningar och workshops runt om i landet.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: