Publicerad

Aktuellt igen – så informerar skolan och förskolan om smittrisk

Exempelbild

Med anledning av den ökade smittspridningen i länet vill vi att du som vårdnadshavare ska känna till hur förskolan och skolan informerar om smittrisk. Information om detta gick ut i början av höstterminen men vi vill här påminna er om hur det fungerar.

Under höstterminen har elever, medarbetare och vårdnadshavare som kan ha utsatts för smittrisk informerats om att fall av covid-19 har bekräftats på skolan eller förskolan. I de fallen handlar det om att informera de närmast berörda, exempelvis klassen eller enheten där smittrisken kan ha uppstått, inte hela skolan eller förskolan.

Förändringen om att informera om smittrisk infördes i början av höstterminen 2020 i enlighet med nya rekommendationer från smittskyddet i Region Västmanland.

Kan förhindra smittspridning

Genom att personer som kan ha varit utsatta för smittrisk informeras om detta och får råd om att träffa så få personer som möjligt och om testning kan vidare smittspridning av covid-19 förhindras. Det innebär att varje nytt sjukdomsfall uppmanas medverka till att de personer som den insjuknade personen träffat i smittsam fas får veta att de kan ha utsatts för en smittrisk samt vad de bör tänka på.

Så kan vi hjälpas åt

Nu när smittspridningen ökar i samhället vill vi samtidigt påminna er om vad som gäller och hur vi tillsammans kan stoppa smittspridningen.

  • Se till att era barn stannar hemma vid symtom. De ska vara friska två dagar innan de återgår till skolan eller förskolan. Skolbarn ska testa sig vid symtom.

  • Om du som vårdnadshavare känner symtom ska du bara hämta och lämna om det kan ske utan risk för att andra smittas.

  • Följ folkhälsomyndighetens rekommendationer och håll dig uppdaterad på förändringar.

Vill du veta mer om hur vi jobbar för att minska smittspridningen och rutiner vid hämtning och lämning kan du kontakta er rektor.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: