Publicerad

Öppet sammanträde när Fritids- och kulturnämnden behandlar strategisk och ekonomisk plan 2021

Torsdagen den 26 november klockan 13.15 sammanträder Fritids- och kulturnämnden i Arboga kommun. På sammanträdet behandlas strategisk och ekonomisk plan för Fritids- och kulturnämnden för år 2021.

Sammanträdet är offentligt i den del som gäller strategisk och ekonomisk plan. Sammanträdet hålls i Rådhuset i kommunfullmäktigesalen, Vi följer folkmyndighetens råd vad gäller antal personer som får delta, men möjligheten finns att följa sammanträdespunkten digitalt.

Anmälan till mötet

Anmälan är obligatorisk och ska göras senast 24 november. Vill du följa sammanträdet digitalt skickar du med din e-postadress så blir du inbjuden där. För anmälan eller mer information skicka e-post till fritid.kultur@arboga.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: