Publicerad

Begränsad framkomlighet på Brattberget vid anläggande av ny vattenledning

I samband med förändringarna av tryckzonerna anlägger Arboga Kommunalteknik AB en ny vattenledning på Skogsstigen.

 Arboga Kommunalteknik AB lägger ny vattenledning på Skogsstigen vid Tallgatan mot Björkstigen. Arbetet påbörjas under v.47 och pågår några veckor framåt. Arbetet utförs i samband med de tryckzonsförändringar som utförts under hösten. Cykelbanan mellan Lingonstigen och Skogsstigen norr om Brattbergsskolan kommer vara avstängd under arbetet.


Vid frågor, kontakta Peter Rickard, Arboga Kommunalteknik AB, 0589 - 68 75 77

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: