Publicerad

Skärpta allmänna råd i Södermanland

Exempelbild

Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarna i Kronobergs och Södermanlands län har beslutat om skärpta allmänna råd för personer som vistas de två länen. Beslutet gäller till och med den 26 november, men kan förlängas. Då Södermanland ligger i anslutning till Västmanland och Arboga kommun vill vi uppmärksamma allmänheten om de skärpta råden som nu gäller i Södermanland.

Antalet personer med bekräftad covid-19 har ökat kraftigt i de två länen. Det innebär ökad belastning på sjukvården. Antalet inlagda patienter i sjukvården med covid-19 ökar. Därför krävs det nu extra åtgärder utöver de som redan gäller i hela landet.

Det här gäller i de berörda länen

För den som vistas i Kronobergs och Södemanlands län gäller från och med 5 november följande råd:

  • Om möjligt undvik fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.
  • Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Omfattar flera verksamheter

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter, till exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar, i Kronoberg och Södermanland:

  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån samt att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.
  • Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

I båda länen gäller begränsningar för antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: