Publicerad

Arboga Kommun och RF-SISU Västmanland satsar på unga ledare

Coronapandemin har satt stopp för en mängd initiativ och aktiviteter runt om i hela världen. Nu väljer Arboga kommun och RF-SISU Västmanland att satsa på att utbilda unga ledare för att försöka skapa positiva inslag i kommunen.

När coronapandemin sköljde in över världen påverkade det alla. Gymnasieskolor stängde, produktioner stoppades och fritidsaktiviteter ställdes in. För att försöka hitta nya vägar till aktiv fritid och positiva inspel väljer Arboga kommun och RF-SISU Västmanland att satsa på att utbilda unga ledare.

 

- Det här är ett sätt att försöka se framåt. Genom att satsa på ungdomarna nu, kommer vi vara väl förberedda när pandemin är över, säger Måns von Stedingk, föreningskonsulent på Fritids- och kulturförvaltningen.

Önskemål från föreningar att få hjälp

Under pandemin har många föreningar brottats med utmaningar och behövt ställa om verksamheterna. Det finns en oro för att medlemmar ska försvinna och eventuellt inte komma tillbaka till föreningslivet senare. Efter samtal med flera föreningar har återväxten av ledare pekats ut som ett område som det finns önskemål att få hjälp med.

Förhoppningen är att detta ska kunna stötta föreningslivet i att behålla fler medlemmar längre och också ge förutsättningar för ungdomar att känna sig trygga i en ledarroll.

 

- I det här läget har vi valt att främst gå via föreningslivet och låtit de föreningar som efterfrågat initiativet välja ut ett antal ungdomar till utbildningen. Om det här faller väl ut hoppas vi på att kunna fortsätta och utveckla konceptet, säger Måns von Stedingk.

RF-SISU Västmanland håller i utbildningen

RF-SISU Västmanland kommer hålla i utbildningen som är fördelad på två tillfällen. Det är inte ett krav att vara föreningsansluten utan utbildningen kommer att vara utformad för att ge ungdomarna en trygghet i ledarskap och bemötande.

 

- Under rådande pandemi, är vi på RF-SISU glada att Arboga kommun tagit initiativ till att satsa på att utbilda unga ledare. Det är de som är vår framtid, säger Mats Vennberg, idrottskonsulent på RF-SISU Västmanland.

 

Under kvällarna kommer fokus att vara på olika typer av ledarstilar, konsten att ge konstruktiv feedback, egenskaper som en bra ledare ska ha och ett välkomnande värdskap.

 

- Ledare som har ett motiverande och prestigelöst förhållningssätt i arbetslivet och i föreningslivet är de ledare som oftast får uppskattning och vinner i längden, säger Mats Vennberg.

 

Initiativet till att utbilda unga ledare kommer från den förvaltningsövergripande gruppen som arbetar med förebyggande ungdomsfrågor.

 

Har du frågor om satsningen kontakta Måns von Stedingk på telefon 0589-871 56 eller e-post mans.vonstedingk@arboga.se.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: