Publicerad

Vattenläcka på ledningsnätet

En större läcka inträffade lördagen den 24 oktober på ledningsnätet. Många hushåll påvekades av detta, men alla har fått tillbaka vattnet. Som en försiktighetsåtgärd uppmanades boende i stora delar av Arboga tätort, Medåker och Valskog att koka dricksvattnet. Den 26 oktober upphävdes kokningsrekommendationen i Arboga tätort och Valskog. Den 28 oktober hävdes kokningspåbudet i Medåker.

Nyhet från den 28 oktober

Resultaten av de vattenprover som togs i Medåker måndagen den 26 oktober visar inte på någon förekomst av bakterier. Kokningspåbudet upphävs därför även i Medåker.


Uppdaterat måndagen den 26 oktober, klockan 12:20

Resultaten av de vattenprover som togs under lördagen och söndagen den 24-25 oktober med anledning av vattenläckan har inkommit. Proverna visar inte på någon förekomst av bakterier i Arboga tätort och Valskog där kokningspåbudet nu upphävs. Kokningsrekommendationen i Medåker kvarstår och ytterligare analyssvar inväntas.Uppdaterat måndagen den 25 oktober cirka 10.25.

Kokningsrekommendationen kvarstår och vi inväntar provsvar.


Uppdaterat söndagen den 25 oktober, kl. 12:00

Kokningsrekommendationen fortsätter och det innebär att vattnet ska kokas innan det kan används i matlagning, drickas eller för att borsta tänderna.


Arboga Vatten och Avlopp har skickat in två prover för analys. För allas säkerhet krävs två godkända provsvar efter varandra innan kokningsrekommendationen kan hävas.


Vi vill än en gång tacka för ert tålamod under gårdagen då läckan lagades. Vi har förståelse för och ber ert överseende med de besvär som kokningsrekommendationen kan orsaka.

Uppdaterat den 24 oktober kl. 19:25

Nu ska alla hushåll som drabbades av vattenläckan ha fått tillbaka vattnet.


- Vi vill tacka alla Arbogabor för ert tålamod under tiden som läckan har lagats. Vi ber också om ert överseende med de besvär som kokningsrekommendationen kan orsaka, säger Ulf Zackrisson, vd för Arboga Vatten och avlopp AB.


Kokningsrekommendationen beräknas att pågå tills att provtagning av vattnet är godkänt. Provtagningen beräknas starta under lördag eftermiddag och pågå över helgen.


Uppdaterat den 24 oktober ca kl. 13:40

Vattenläckan har isolerats från övriga ledningsnätet i Arboga. Det innebär att en majoritet av hushållen har fått tillbaka vattnet och har ett normalt tryck i vattenledningarna. Boende på Östra Nygatan, från Vikingagatan och österut, är dock fortsatt utan vatten. En dricksvattentank i hörnet av Sturegatan/Östra Nygatan har satts ut. Läcklagning pågår fortsatt.


- Det är konstaterat att det inte finns några ytterligare läckor i ledningsnätet. Just nu arbetar vi intensivt med att slutföra arbetet i området där vi har lokaliserat läckan, säger Ulf Zackrisson, vd för Arboga Vatten och avlopp AB.


Uppdaterat den 24 oktober ca kl.12:40,

Som en försiktighetsåtgärd uppmanar Arboga vatten och avlopp AB boende i stora delar av Arboga tätort, Medåker och Valskog att koka dricksvattnet som ska användas till dryck och matlagning.


Uppdaterat den 24 oktober kl. ca 10:40,

En läcka har under förmiddagen identifierats och åtgärdats. Detta har medfört att trycket i ledningsnätet förbättrats. Fortsatt felsökning pågår för att undersöka om fler läckor har uppstått.

Text

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: