Publicerad

Nu kan du utforska Arbogas och länets kulturarv digitalt

Exempelbild

Crugska gården med timrade byggnader i en och två våningar från cirka 1750. Crugska gården är en av Arbogas typiska ågårdar. Foto: Lindhagen och Thagaard, årtal okänd. Källa: Västmanlands läns museums arkiv.

I dag kl 13:00 lanseras kulturarv Västmanland. Kulturarv Västmanland är en webbsida där besökaren kan läsa artiklar, bläddra bland bilder, se filmer och upptäcka platser genom en karta. Den gemensamma nämnaren är att allt material berättar något om länets historia.

- Syftet är att uppmärksamma och sprida kunskap om fysiska miljöer och byggnader så att deras kulturhistoriska värden kan bevaras och utvecklas. Det är första gången inventeringarna kommer att presenteras öppet på detta sätt. Vi har valt ut information som vi tror kan vara av ett allmänt intresse. Först ut att visas på Kulturarvskartan är Arboga kommun, säger Emma Karp, bebyggelseantikvarie, Västmanlands läns museum.


Med hjälp av portalen kommer det gå att ta del information av byggnader och områden i Arboga kommun. Det kommer till exempel gå att läsa om byggnadsminnen som Crugska gården och Mannerstråhleska huset men även om hela bebyggelseområden.


Värderingen bygger på byggnadsinventeringar som är gjorda i samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västmanlands läns museum och respektive kommun. Arboga kommun har ingått i det här samarbetsprojektet och har bidragit med bland annat kunskap och kartmaterial.

Syftet har varit att ta fram ett kulturmiljöprogram för kommunen och de artiklar som presenteras på portalen är olika utdrag från detta program. Programmet avses antas och presenteras i sin helhet under 2021.


- Vi har stora förhoppningar att det samlade materialet ska vara till glädje för Arbogaborna och även ”utomsocknes” genom att öka kunskapen och intresset för vårt kulturarv. Eftersom informationen presenteras digitalt blir det lättillgängligt för många och med den digitala kartans hjälp kan byggnader och platser lätt lokaliseras, säger Anne-Marie Fredriksson, Samhällsbyggnadschef, Arboga kommun.


Information om lanseringen

Press är välkommen på plats. Det blir en mindre lansering i Hörsalen på Karlsgatan 2, Västerås, som kommer att livesändas. Anmälan krävs innan. Tillsammans hjälps vi åt att hålla avstånd för allas trygghet.


Dag: Onsdag 21 oktober
Tid: 13:00-13:30

Lanseringen sänds live via www.kulturarvvastmanland.se. Den digitala lanseringen är öppen för alla och ingen föranmälan krävs.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: