Publicerad

Riksfärdtjänst till jul och nyår

Du som planerar att resa med riksfärdtjänst under jul- och nyårshelgerna, rekommenderas att redan nu lämna in ansökan.

Ansökan om riksfärdtjänst under julhelgen lämnas till socialförvaltningen senast den 20 november 2020.


Information och ansökningsblanketter får du genom att ta kontakt med socialförvaltningen

  • Om du är född dag 1-15, Anna Lindroos telefon 0589-87035
  • Om du är född dag 16-31, Anna-Lena Andersson telefon 0589-87053

FÄRDTJÄNST till jul och nyår

Vid jul och nyår är det hög belastning på alla färdtjänstfordon, särskilt
specialfordon.


Färdtjänstresor under jul- och nyårshelgerna bör beställas i god tid, för att resorna ska kunna genomföras på de tider som önskas.

Färdtjänstresor beställs på telefon 0589-666666

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: