Publicerad

Boende i Hällarnas fritidsstugeområde uppmanas koka vattnet

Uppdaterad måndagen 19 oktober 08.30: Arboga vatten och avlopp AB har fått ett resultat på ett prov taget i Hällarnas fritidsstugeområde som påvisar bakterier i dricksvattnet. Boende i området som har kommunalt dricksvatten uppmanas därför att koka sitt vatten innan förtäring.

Då vattnet nu är otjänligt ska det kokas innan användning för matlagning, dryck och tandborstning. Följ Livsmedelsverkets rekommendationer gällande kokning av vatten. Läs mer genom att klicka här.


Arboga vatten och avlopp AB utför spolning av vattenledningarna och tar nya prover. Ett första prov togs under lördagen den 17 oktober. Provet visade inte då på någon förekomst av bakterier.

Kokningsrekommendation kvarstår

Innan kokningsrekommendationen hävs ska dock två prover efter varandra vara godkända. Det andra provtagningen kommer att genomföras måndagen den 19 oktober och resultatet beräknas att komma under samma vecka. Svarstiden på proverna kan variera och därför råder fortsatt kokningspåbud.


Arboga vatten och avlopp AB återkommer med information när dricksvattnet är tjänligt igen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: