Publicerad

Onsdagsaktiviteter på Gluggen blev ett framgångsrikt arbetssätt

I våras hade Fritidsgården Gluggen planerat ett samarbete med kommunens föreningsliv där fritidsgårdens besökare skulle få prova på olika aktiviteter tillsammans med föreningarna. Aktiviteterna fick ställas in på grund av coronapandemin, men då valde fritidsgården Gluggen att erbjuda egna aktiviteter på onsdagar i stället.

Barnen får prova på olika aktiviteter med Arbogas föreningar

Under våren ändrade fritidsgården Gluggen sina öppettider. Elever i årskurs 4-6 kunde vara på fritidsgården till klockan 1800. I samband med förändringen planerades också ett samarbete med kommunens föreningsliv där besökarna skulle få möjlighet att testa olika aktiviteter ledda av föreningslivet. Vårens aktiviteter fick ställas in på grund av utbrottet av covid-19 och hur aktiviteter skulle bedrivas på ett smittsäkert sätt behövde säkerställas.

Gluggen erbjuder egna aktiviteter på onsdagar

Eftersom de planerade aktiviteterna under våren inte gick att genomföra valde fritidsgården Gluggen att erbjuda aktivitetsonsdagar inom den egna verksamheten.

- Varje onsdag klockan 16.30-18.00 har vi så kallade onsdagsaktiviteter. Då har barnen möjlighet att utöva planerade aktiveter i grupp eller individuellt. Aktiviteterna är kravlösa och passar alla. Barnen har hittills fått köra femkamp, gå-bingo, kubbturnering och spela sällskapsspel, för att nämna några. Alla aktiviteter bestäms innan och vill man inte delta är dagen slut klockan 16.30. Konceptet startade i mars månad och är en variant av ett koncept som bedrivs framgångsrikt på Oxhagens fritidsgård i Örebro, säger Magnus Axelsson, arbetsledare på fritidsgården Gluggen.

 

Med tiden har också föreningslivet ställt om verksamheterna och, precis som samhället i övrigt, lärt sig hantera utmaningarna kopplade till corona. Efter sommarlovet har aktiviteterna ihop med föreningslivet börjat komma igång.

- Hittills har vi besökt två föreningar och Fritidsbanken som onsdagsaktivitet. De onsdagar vi inte har någon förening som antingen kommer hit till Gluggen eller som vi besöker fortsätter vi med styrda aktiviteter för barnen. Barnen har så otroligt mycket som de ska välja och ta ställning till i vardagen så jag upplever att barn tycker det är skönt med styrda aktiviteter, säger Magnus Axelsson.

Aktiviteterna är viktiga för både ungdomar och föreningar

Många evenemang och aktiviteter blir inställda på grund av restriktioner och risk för smittspridning. Detta påverkar inte minst föreningslivet, både vad gäller antalet medlemmar och i form av förlorade inkomster.

 

- Föreningslivet ställs in för tuffa utmaningar nu och det finns signaler, både nationellt och lokalt här i Arboga, som tyder på att föreningslivet kan tappa många medlemmar nu, säger Måns von Stedingk, föreningskonsulent på Fritids- och kulturförvaltningen.

 

Onsdagsaktiviteterna är tänka att fylla två primära syften. Dels ska det vara en möjlighet för ungdomarna på fritidsgården Gluggen att testa på nya saker och dels ska det vara ett sätt för föreningslivet att få visa upp sina verksamheter. En av föreningarna som erbjudit onsdagsaktiviteter är Arboga Skyttegille.

 

- För oss var det en jättebra rekryteringsbas. Vi fick fyra nya medlemmar direkt genom att vara med på onsdagsaktiviteten, säger Magnus Sträng från Arboga Skyttegille.

 

Fler föreningar är inbokade på onsdagsaktiviteter och planen är att onsdagsaktiviteterna ska fortsätta över tid.

 

- Om det här kan leda till att föreningslivet får hjälp att rekrytera nya medlemmar och ungdomarna får testa på nya aktiviteter som väcker intresse har vi verkligen lyckats, säger Måns von Stedingk.

 

Vill din förening vara med och erbjuda en onsdagsaktivitet ihop med fritidsgården Gluggen? Kontakta Måns von Stedingk via e-post mans.vonstedingk@arboga.se eller telefon 0589-871 56 för att få veta mer.

Bild på fritidsgården Gluggen

Fritidsgården Gluggen

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: