Publicerad

Herrgårdsbron öppnar för fordonstrafik

"Arbetet med årets etapp har gått väldigt bra och snabbare än planerat. Den uteblivna vårfloden gav en bra start och därefter har de olika arbetsmomenten löpt på väldigt fint", säger projektchef Vesa Matikainen.

Nu är årets etapp avslutad och under fredagen den 9 oktober öppnas Herrgårdsbron återigen för fordonstrafik. Arbetet har gått bra och nästa år avslutas hela projektet då bron får en helt ny gång-, cykel-och vägbana.

Exempelbild

Vesa Matikainen

- Arbetet med årets etapp har gått väldigt bra och snabbare än planerat. Den uteblivna vårfloden gav en bra start och därefter har de olika arbetsmomenten löpt på väldigt fint, säger Vesa Matikainen som är projektchef på Arboga Kommunalteknik AB.


I år har de två sista luckorna bytts ut och därmed är själva regleringen av vattennivåerna säkrade uppströms från Herrgårdsbron. Under torsdagen gjordes den sista undervattensgjutningen.

- Det här ett komplicerat projekt och många detaljer som ska vara på plats. I dag har vi sett över så att alla funktioner är i sin ordning. Nu när allt är på plats ger vi klartecken att öppna bron, säger Vesa Matikainen.

Kan snabbt reglera vattennivån i Arbogaån

De nya luckorna innebär att en hög och jämn vattennivå kan hållas i Arbogaån under perioder då vattenflödena är låga. Det gäller även motsatt, kommunen kan snabbt reglera avtappningen om vattennivåerna stiger vid exempelvis ett skyfall.


Förutom att luckorna bytts har Herrgårdsbron genomgått omfattande stabiliseringsåtgärder under de två år som arbetena hittills pågått. Det har även byggt in tekniska lösningar som medger tillfällig torrläggning under bron vid framtida reparationer och underhållsarbeten.


Reglerutrustningen är helt automatiserad och för att förhindra nedisning vid kall väderlek kan delar av bron värmas upp via fjärrvärmenätet.


- Vi vill passa på att tacka alla Arbogabor för att de har visat hänseende under årets etapp då Herrgårdsbron har varit avstängd, säger Vesa Matikainen.

Återstående arbete

Det som kvarstår till nästa år är broöverbyggnaden. Räckena ska bytas, gatljusen ska bli fler med bättre belysning. Det byggs också en helt ny gång- och cykelbana för att öka säkerheten för alla oskyddade trafikanter. För att göra plats för den smalnas vägbanan av något. Även nästa år hålls bron avstängd för fordonstrafik under arbetet, men hålls som tidigare öppen för gång- och cykeltrafik.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: