Publicerad

Trädbeskärning utmed Kungsörsvägen

Under vecka 42 planerar Arboga Kommunalteknik AB, Driftavdelningen att börja beskära björkarna längs med Kungsörsvägen.

Exempelbild

Arbetet kommer i huvudsak att utföras från skylift. Då björkarna varierar både i storlek och omfång kommer vissa träd att beskäras mer och vissa lämnas helt utan åtgärd. Vi kommer att göra en individuell bedömning av varje träd. Då björkar är känsliga för beskärning kommer vi att vara så varsamma vi kan.

Arbetet börjar vid Wettergrensgatan och fortsätter västerut, en sida i taget.

Visa hänsyn till arbetande personal

Vi ber om överseende med eventuella störningar under tiden som arbetet pågår. Vid förbifart med fordon vänligen visa hänsyn till arbetande personal. 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: