Publicerad

Den kommunala folkomröstningen föreslås ställas in – vill underlätta arbetet med att starta friskola

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att den rådgivande kommunala folkomröstningen om Medåkers skola och den framtida skolorganisationen ställs in. Skolinspektionen har beviljat att en friskola kan starta i Medåker och anledningen till kommunstyrelsens beslut är att inte försena arbetet med att öppna friskolan.

På kommunstyrelsens sammanträde den 6 oktober behandlades ärendet om den kommunala folkomröstningen om Medåkers skola och den framtida skolorganisationen. Kommunstyrelsen beslutade då att föreslå kommunfullmäktige att besluta att den rådgivande folkomröstningen inte ska genomföras.

Vill underlätta arbetet med friskolan

Exempelbild

Anders Röhfors

Skolinspektionen har nyligen beslutat att en friskola i Medåker kan öppnas 2021.


- Vi vill underlätta och möjliggöra arbetet för de som vill starta friskolan i Medåker nu när de har fått klartecken att den kan öppnas redan nästa år, säger Anders Röhfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Valnämndens sammanträde

Valnämnden fattade den 2 oktober beslut om att föreslå att den kommunala folkomröstningen genomförs den 28 februari 2021, under förutsättning att genomförandet av folkomröstningen fortfarande är aktuellt. Valnämnden beslutade också att anpassningar kommer att behöva göras med anledning av Covid-19, exempelvis att budröstning kommer att tillåtas i större utsträckning än normalt.


Kostnaden för att genomföra den kommunala folkomröstningen beräknas till 550 000 kronor. De coronaanpassningar som behöver göras ligger till grund för kostnadsökningen.

Beslut om den rådgivande folkomröstningen tas av kommunfullmäktige

Det är kommunfullmäktige som fattar slutgiltigt beslut om den kommunala folkomröstningen och ärendet lyfts på sammanträdet den 22 oktober.

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: