Publicerad

TILLSAMMANS för psykisk hälsa i Västmanland

I år sker Tillsammansveckan digitalt på grund av coronapandemin. Du kan lyssna på föreläsare genom att gå in på Studieförbundet Vuxenskolan Västmanlands Facebooksida.

Genom Tillsammansveckan, som pågår vecka 41, 5-9 oktober, riktar Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland uppmärksamheten mot att alla har en psykisk hälsa att ta hand om. Genom föreläsningar skapas en känsla av trygghet att våga fråga och våga prata om hur vi mår på insidan. Syftet är att tillsammans fortsätta resan att nå ut brett med information och kunskap som öppnar upp klimatet kring psykisk (o)hälsa.

Främjande och förebyggande föreläsningar under veckan

Veckan riktar sig till allmänheten med fokus på unga, personal inom vård och omsorg, politiker och till personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och deras anhöriga. Veckan består av främjande, förebyggande och stödjande föreläsningar. Målet är även att anordna en uppföljning av det som händer under Tillsammansveckan i form av kurser, cirklar, workshops, samtal- och stödgrupper för att fånga upp det intresse och de behov som finns.


I år 2020 anordnar Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland tillsammans med Hjärnkoll Västmanland, NSPH Västmanland, Balans Västmanland, Ångestsyndromsällskapet Västmanland, Attention Västerås, Västerås Anhörigstöd, Region Västmanland i samverkan med nätverken Västmanlands kommuner och Samordningsförbundet Västerås, Norra Västmanlands Samordningsförbund och Samordningsförbundet Västra Mälardalen Tillsammansveckan. Under fem dagar uppmärksammas psykisk hälsa genom digitala föreläsningar ”live" hos Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland.


Tillsammansveckan har tidigare år arrangerats av Arvsfondsprojektet ”Tillsammans för psykisk hälsa”, Studieförbundet Vuxenskolan i samverkan med nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västmanland, Västmanlands kommuner, Region Västmanland, Samordningsförbunden i Västmanland och Stadsmissionen. Tillsammansveckor har tidigare anordnats 2017, 2018 och 2019.

Program

Måndag 5 oktober, klockan 17.30

Marie Niljung – ”Våga fråga – hellre arg än död”

Författaren Marie berättar om hur vi alla kan vara med och förhindra
att en människa tar sitt liv. Hur vi kan agera som medmänniskor när
någon mår dåligt. Cirka 1500 personer tar sitt liv i Sverige varje år.

Tisdag 6 oktober, klockan 17.30
Susanne Widsell – ”Familjehemligheten som sprack”
Susanne berättar om vad som kan hända i en familj när det inte kan talas om en förälders psykiska ohälsa. Om hur hon på olika sätt påverkats av och hanterat effekterna av sin mammas psykiska sjuklighet.

Onsdag 7 oktober, klockan 17.30
Olle Carlsson – ”Att leva med ett beroende”
Olle har arbetat som präst i Svenska kyrkans mest välbesökta församling, Katarina församling i Stockholm. Han är författare till ett flertal böcker om andlighet och tro och berättar om sin egen resa ur alkoholmissbruk. Han har utvecklat ”Livsstegen”, en egen och modern tolkning av tolvstegsmetoden.


Torsdag 8 oktober, klockan 15.00
Katja Lindert Bergsten – ”Att ta sig själv på allvar –
om känslornas betydelse för att förstå sig själv och andra.”
Katja berättar om affektfokuserad terapi, en terapimetod som hon både forskar kring och arbetar med.


Torsdag 8 oktober, klockan 16.15
Louise Edlund – ”Utmattningsdepression – inget som syns
utanpå, men känns inuti”
Louise berättar om psykisk ohälsa, om att springa in i ”väggen”. Att
inte kunna skratta från hjärtat och att brottas med sina egna fördomar.

Fredag 9 oktober, klockan 13.00
Sven-Erik Henriksson – ” När livet utmanar”
Sven-Erik pratar om ”hopp och mening”. När man som anhörig ställs
inför ovisshet och förändringar i livet, när någon närstående till exempel
drabbas av långvarig sjukdom.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: