Publicerad

960 000 steg för att öka tryggheten i Arboga

Under våren och sommaren har föreningslivet i Arboga ställt upp med trygghetsvandringar för att öka den vuxna närvaron i samhället. Vid varje tillfälle har trygghetsvandrarna gått omkring 20 000 steg var enligt stegräknarna på telefonerna. Arbetet har gett effekt och nu vill Arboga kommun utveckla konceptet genom att vända sig till vårdnadshavare i kommunen.

Trygghetsvandring i Arboga

På valborgsmässoafton genomfördes de första trygghetsvandringarna under 2020 i Arboga kommun. Föreningslivet och representanter från socialtjänsten var först ut. Sedan dess har trygghetsvandringar genomförts vid 23 olika datum under våren och sommaren. Föreningslivet har ställt upp vid alla tillfällen och Fritidsgården Gluggen har fungerat som ett nav och en samlingsplats för trygghetsvandrarna.

Trygghetsvandringarna ger effekt

Under sommaren brukar skadegörelse och brott generellt sett öka. Det fanns farhågor om att det, i och med pandemin, skulle öka ännu mer under sommaren 2020 men så var inte fallet.

- Skadegörelsen har under sommaren legat på en stabil nivå i Arboga. Det har inte skett den ökning som vi antog inför sommaren utifrån de speciella förutsättningar som var nu i år, säger Andreas Ahlsén, säkerhetssamordnare i Arboga kommun.

Trots att skadegörelsen inte har försvunnit helt är det ett positivt tecken att den inte har stegrat under sommaren.

- Det har genomförts olika insatser för att öka tryggheten och säkerheten. De samlade insatserna ger resultat och i det här arbetet är vuxen närvaro en otroligt viktig del, säger Andreas Ahlsén.

Vill utveckla konceptet

Nästa steg i arbetet med att skapa trygghet och öka närvaro är att försöka nå vårdnadshavarna.

- Föreningslivet har gjort en helt enorm insats under våren och sommaren, säger Måns von Stedingk, föreningskonsulent på Fritids- och kulturförvaltningen. Kärnverksamheten hos föreningarna är att erbjuda aktiviteter och en meningsfull fritid. Om vi kan få hjälp av vårdnadshavare med det trygghetsskapande arbetet kan föreningarna fokusera på sin kärnverksamhet och nå ännu fler med större effekt.


Socialtjänsten i Arboga kommun och kommunens säkerhetssamordnare kommer erbjuda stöd och introduktion för alla vårdnadshavare som kan tänka sig att trygghetsvandra. Uppgiften är att vara en vuxen på stan, inte agera väktare eller polis.

- Tanken är inte att vårdnadshavare ska vara ute och promenera varje kväll. Kan man vara med en gång är det jätteuppskattat och till stor hjälp, säger Måns von Stedingk.

Vill du vara med och trygghetsvandra?

Är du som vårdnadshavare intresserad av att hjälpa till att trygghetsvandra och stötta i arbetet med att skapa trygghet? Kontakta Måns von Stedingk via e-post, mans.vonstedingk@arboga.se.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: