Publicerad

Valnämnden föreslår att den kommunala folkomröstningen genomförs söndagen 28 februari 2021

Den 2 oktober sammanträdde valnämnden för att diskutera ett nytt datum för folkomröstningen om Medåkers skola, och förslaget är att folkomröstningen ska genomföras den 28 februari 2021.

Den kommunala folkomröstningen om den framtida skolorganisationen var planerad att genomföras den 29 mars 2020, men med anledning av covid-19 beslutade kommunfullmäktige att senarelägga folkomröstningen. Samtidigt fick valnämnden uppdraget att bevaka läget kring smittspridningen och återkomma till kommunfullmäktige med ett nytt förslag på datum.


Vid sitt sammanträde den 2 oktober 2020 beslutade valnämnden att föreslå den 28 februari 2021 som nytt datum, under förutsättning att genomförandet av folkomröstningen fortfarande är aktuellt. Valnämnden räknar med att anpassningar kommer att behöva göras med anledning av smittspridningen, exempelvis att budröstning kommer att tillåtas i större utsträckning än normalt.


- Valnämnden känner sig nu mer trygg i genomförandet av en folkomröstning efter dialogen med Malung-Sälens kommun när det gäller att kunna säkerställa allas rätt att rösta, säger Christina Johansson, ordförande i valnämnden.


Förslaget på datum kommer att behandlas av kommunfullmäktige vid sammanträdet den 22 oktober.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: