Publicerad

Företagsinformation om covid-19, corona

Coronaviruset påverkar näringslivet i Arboga på många sätt. Små som stora företag möter nu olika typer av utmaningar till följd av viruset. Här har vi samlat information som är särskilt riktad till dig som är företagare. Via länkarna hittar du aktuell information så du kontinuerligt kan hålla dig uppdaterad.

Vi vill gärna ha en dialog med företagen i kommunen. Om varsel om uppsägningar finns, hör gärna av er till Näringslivsenheten.

Stödjande insatser för lokala näringslivet i Arboga

Avgifter

Lättnaderna består av möjlighet till uppskov av inbetalning för ett antal avgifter för bland annat vatten och avlopp.

Du som vill söka uppskov, kontakta bolagen via e-post eller telefon. Du behöver kunna lämna uppgift om ditt kundnummer samt fakturanummer om ditt ärende berör en utställd faktura.


Arboga Kommunalteknik AB
E-post: aktab@arboga.se
Telefon: 0589-68 75 00, växel


Arboga Vatten och Avlopp AB
E-post: avaab@arboga.se
Telefon: 0589-68 70 00, växel

Tillsyn

Under våren 2020 pausades fakturorna för de årliga tillsynsavgifterna från VMMF. I oktober skickas fakturorna ut, med förfallodatum 2020-11-30. Nästa års tillsynsavgifter skickas ut senare än vanligt, i maj istället för mars.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund
E-post: miljo.bygg@vmmf.se
Telefon: 0589-67 02 00

Kortare betalningstider

I normala fall gäller att Arboga kommun betalar sina fakturor inom 30 dagar. Vid förfrågan kan denna betalningstid kortas ned för att stärka det lokala näringslivets kassaflöde och likviditet.

Vi bokar om, inte av

De bokningar som gjorts för till exempel externa möteslokaler och konferenser avbokas inte, utan bokas om för att genomföras under hösten.

En fortsatt hög servicenivå

Näringlivsenheten fortsätter som vanligt och med hög beredskap för att ge stöd i alla de frågeställningar som näringslivet har med anledning av situationen.

Kompetens

Företag kan skicka kompetensbehov till Västra Mälardalen i Samverkan (ViS), så kan de lägga ut det tipset på ViS Facebooksida.

 

I Västra Mälardalen finns studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa dig vidare om du vill ställa om och jobba med något annat.

Stöd vid psykisk ohälsa

Hjälp- och stödlinjer

  • Hjälp kan alltid sökas genom sin vårdcentral
  • Psykiatriska kutmottagningen Västerås - 021 17 37 15
  • Vårdguiden 1177 - sjukvårdsrådgivning samt uppgifter om närmast psykiatriska akutmottagning
  • Mind självmordslinjen - 90 101, alla dagar, dygnet runt
  • Jourhavande präst - 112, alla dagar 21-06
  • Fler stödlinjer finns på 1177.se, sök på: Råd och stöd på mejl, chatt och telefon.

Information om hjälp i kris från företagsorganisationer

Västerås Science Park - Västmanlands Företagssupport

Samlad information om stöd som finns i Västmanland och nationellt.
För att få dirket kontakt länk Västmanlands Företagssupport 


Almi Västmanland

På Almis webbsida kan du läsa mer om "brygglån" och samlad information med anledning av Corona-virusets följdverkningar.

Länk till rådgivare på Almi Västmanland


Coompanion

Många företag drabbas hårt av situationen kring det nya coronaviruset.! Oavsett om det handlar om att hitta nya intäktskällor, hjälpa entreprenörer att arbeta tillsammans eller att hitta rätt bland krisstöd, lagar och regler.

Länk till rådgivare i Coompanion Mälardalen

 

Verksamt.se

På verksamt.se finns samlad information från Sveriges myndigheter om det nya coronaviruset. Du kan exempelvis få information om anstånd med betalning av skatt, uppsägning av personal, finansiering och annat som är viktigt för dig som företagare att känna till.


Livsmedelsverket
För att underlätta för besökarna har Livsmedelsverket nu skapat flera nya sidor med frågor och svar för olika målgrupper på livsmedelsverket.se.


Folkhälsomyndigheten

Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.


Regeringskansliet

Här finns information från regeringen gällande bland annat stöd till företagare.


Krisinformation.se

Krisinformation från svenska myndigheter.


UD

Utrikesdepartementet avråder från att resa utomlands.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: