Publicerad

Besök på Arboga kommuns äldreboenden när besöksförbudet hävs

Exempelbild

Besöksförbudet på äldreboenden hävs den 1 oktober. Arboga kommun har vidtagit flera åtgärder för att förhindra smittspridning på våra särskilda boenden. Vi behöver alla fortsätta att hjälpas åt för att skydda våra äldre. Var därför noga med att följa de regler som gäller för besökare.

Det här är ett välkommet besked för boende och nära och kära. Arboga kommun har vidtagit flera åtgärder för att förhindra att smitta sprids. Riktlinjerna är framtagna i samråd med Regionens Smittskyddsenhet utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt Socialstyrelsens riktlinjer.

Följ rekommendationer för att förhindra smittspridning

Personer över 70 år löper stor risk för allvarlig sjukdom i covid-19 och rekommenderas begränsa sina fysiska kontakter. Det är därför väldigt viktigt att alla tar ansvar och respekterar besöksreglerna och de rekommendationer som myndigheterna ger.

Rutiner och regler vid besök på kommunens äldreboenden

Besök ska inte ske vid sjukdomssymtom hos någon berörd, även vid lindriga symtom. Handtvätt eller handdesinfektion ska ske före och efter besök för alla berörda.


Inne på boendena finns särskilt upprättade mötesplatser som är möblerade och anpassade för att följa de rekommendationer som finns för att hålla avstånd och minska risk för smittspridning. Är det möjligt med tanke på väder kan mötet med fördel ske utomhus.

Vid besök, även i den enskildes rum/lägenhet, blir du som besökare ledsagad till och från besöksplatsen och det är jätteviktigt att alla rekommendationer överallt inne på boendet följs.


Vi ser gärna att antalet besökare som samtidigt vistas och besöker boendet begränsas för att möjliggöra avstånd enligt rekommendationer.

Tidsboka alltid ditt besök med det aktuella boendet, då kan vi hjälpa till att möta upp och vara behjälpliga. Är du osäker finns det alltid personal att kontakta för frågor.


För att underlätta smittspårning om någon brukare insjuknar i covid-19 kommer vi att föra loggbok och du som besökare får uppge namn och personnummer i samband med ditt besök.


Besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott.

Kontakta enhetschefen på boendet för frågor

Har du frågor kring besöksrutinen kontakta enhetschef på respektive boende.


Tack för visad hänsyn.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: