Publicerad

Arboga kommun får statsbidrag för Herrgårdsbron på 26,7 miljoner

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har beviljat Arboga kommun ett statsbidrag på cirka 26,7 miljoner för renoveringen av Herrgårdsbron. Det täcker 60 procent av den totala renoveringskostnaden som avser två av totalt tre etapper. ”Jag är mycket glad över det positiva beskedet”, säger Magnus Andersson som är vd för Arboga Kommunalteknik och ansvarig för projektet.

Projektet Herrgårdsbron är nu inne på etapp två av tre och väntas bli klart nästa år. Renoveringen är nödvändig för att trygga brons bevarande. Arbetet innebär bland annat att förstärka delar av konstruktionen av bron såsom brostöd och stötbotten samt byta ut reglerluckorna som styr vattenflödet, och möjliggör för en hållbar reglering av vattennivåerna i ån.

Exempelbild

Magnus Andersson

Nu har MSB beviljat ett statsbidrag på cirka 26,7 miljoner för de delar i projektet som rör förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Det rör bland annat renovering av stötbotten och tätning av de eroderingar som har konstaterats i brons undervattenkonstruktion.

Välkommet tillskott för kommunen

- Projektet Herrgårdsbron är nödvändigt för att säkra bron och anläggningens framtid. Renoveringen är komplex och ytterst speciellt att genomföra. Att vi nu får statsbidragsansökan beviljad är väldigt glädjande framförallt utifrån samhällsnyttan som bidraget avser, säger Magnus Andersson.

Exempelbild

Anders Röhfors

Anders Röhfors (M) som är kommunstyrelsens ordförande, välkomnar beskedet.


- Det är som en tidig julklapp, ett välkommet tillskott till våra investeringsramar. Herrgårdsbron i sig har ett kulturhistoriskt värde och är ett landmärke i Arboga. Det är viktigt att vi gör den här satsningen för att bevara bron, säger han.

Ökad hållbarhet och minskad risk för isbildning

Åtgärder som har genomförts kopplat till statsbidraget är att vattenregleringsluckorna har bytts ut till en modern konstruktion. Luckorna och sidoytorna är tillverkade helt i rostfritt stål och för att ytterligare öka effektiviteten och hållbarheten har luckor och sidoplåtar i utskoven försetts med kanaler som kopplats till fjärrvärmenätet. Detta för att minska risken för påfrysning och isbildning under den kalla årstiden.


Statsbidraget kommer att utbetalas under 2020 och 2021.


- Jag vill rikta ett speciellt tack till våra medarbetare som genom ett stort engagemang har möjliggjort det här, säger Magnus Andersson.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: