Publicerad

Höstblommor på Arbogas gator och torg

Exempelbild

Ida, Astrid, Alexandra och Susanne planterar på Nygatan.

Arboga Kommunalteknik AB gör höstfint i stadsmiljön.

Nu är det dags att plantera höstblommor. De sorter vi använder i år är:

Buskveronika, Callunaljung, Bärljung, Silvergirlang, Silverek, vinterhärdad Murgröna, Dvärgcypress och Grönmossa.


Kyla och frost

De flesta av växtarterna vi planterar klarar höstens kommande kyla och minusgrader. Växterna kan vara fina fram till december-januari, lite beroende på väderlek.


Perenner som vi behåller från år till år

Alunrotsplantorna som vi planterade september 2019 tillsammans med dåvarande höstväxter är fleråriga. De har vackra, rödådrade blad och utgör en fin kontrast till de andra växterna. Förhoppningsvis kommer de att växa och frodas och kan sitta kvar sommar som vinter i många år. (En perenn är en flerårig, örtartad växt).


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: