Publicerad

Vägen framåt i Arbogas strategiska och ekonomiska plan

Arbogas ekonomi är i balans i år. Framåt finns ekonomiska utmaningar och nu är det fokus på en bra beredskap med åtgärder på kort och lång sikt. Det är delar av innehållet i den Strategiska och ekonomiska planen för 2021-2023 som kommunfullmäktige fattat beslut om.

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 10 september beslutades den Strategiska och ekonomiska planen för år 2021-2023 (budget). Den innehåller mål för verksamhet och ekonomi, hur verksamheten ska finansieras, investeringar och utredningsuppdrag.

Exempelbild

Anders Röhfors

- Även om vi har ekonomiska utmaningar har jag en stark tro på Arbogas framtid. Vi har en ekonomisk balans i kommunen totalt i år, men vi måste fortsätta ha ett stort fokus på åtgärder för att hantera underskotten i våra två största nämnder. Vi måste se till så att samtliga verksamheter kommer i ekonomisk balans, säger Anders Röhfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Oförändrad kommunal skattesats

På kommunfullmäktiges sammanträde fattades också beslut om en oförändrad kommunal skattesats i Arboga kommun på 22,41 kronor.

Osäkerhet om ekonomiska förutsättningarna

Det har i år varit en snabb konjunkturnedgång och det är en historisk stor osäkerhet om de ekonomiska förutsättningarna med anledning av coronapandemin.

 

Arboga, liksom många andra kommuner, kommer att möta en befolkningsförändring med en åldrande befolkning samtidigt som det blir fler barn och unga. Det innebär att kostnaderna för demografin väntas öka snabbare än intäkterna.

Exempelbild

Anders Neuman

- Det innebär att vi måste ha en god beredskap både med åtgärder på kort sikt och en långsiktighet i vår planering. Det behövs ett ökat fokus på effektivisering, omprioriteringar och strategier för finansiering av investeringarna, säger kommunens ekonomichef Anders Neuman.Mer information

Här kan du läsa och ladda ner Strategisk och ekonomisk plan 2021-2023 Pdf, 4.5 MB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: