Publicerad

Skogsarbete öster om Sätraleden

Exempelbild

Arboga kommun utför sina skogsarbeten med kommunens Gröna skogsbruksplan som grund. Planen anger hur skogen ska skötas och i vilken prioriteringsordning områdena ska åtgärdas.

De senaste åren har vi tyvärr blivit tvungna att frångå prioriteringsordningen på grund av granbarkborrens framfart.

Arboga kommun, Driftavdelningen ska nu utföra skogsarbeten i två områden strax öster om Sätraleden, se kartbilden. Arbetet påbörjas

v 37 och beräknas avslutas v 40.

 

Områdena ska slutavverkas. Anledningen till det är att granarna blivit skadade av granbarkborre. Lövträd och tallar kommer att behållas i bestånden. Några grupper med döda granar ska också sparas. Enligt expertråd gynnas granbarkborrens naturliga fiender om det finns kvar någon grupp med äldre, döda granar.

 

Granbestånden ska återplanteras. Återplantering kommer att ske tidigast 2021.

 

Avverkningsarbeten och virkestransporter kommer att ske i närområdena. Vi ber om överseende med eventuella störningar under tiden som arbetena pågår.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: