Publicerad

Spolning av vattenledningsnätet i Nästkvarnsområdet

Under vecka 37 utför Arboga Vatten och Avlopp AB renspolningar av vattenledningsnätet i Nästkvarnsområdet. Spolningarna utförs för att avlägsna avlagringar i ledningarna.

För dig som bor i området bör ingen tappning av vatten ske mellan klockan 22:00 till cirka klockan 05:00 då vattnet tidvis kan vara avstängt. Tappa därför upp vatten för era behov. Vissa störningar och missfärgning av vattnet kan förekomma. Spola då några minuter tills vattnet är helt klart.


För ytterligare upplysningar kontakta:

Philip Karlsson Rämö, VA-ingenjör,  0589-68 70 12

Peter Berglind, anläggare 073-662 98 95 (kvällstid)

Roine Berglind, anläggare, 073-765 73 05 (kvällstid)

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: