Publicerad

Kommunfullmäktige sammanträder den 10 september

Torsdagen den 10 september kl 18:15 sammanträder kommunfullmäktige i rådhuset i Arboga

Med anledning av coronaviruset begränsas möjligheten till deltagande på plats i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att antalet ledamöter vid kommunfullmäktiges sammanträde kommer att minskas till ett minimum.

 

Förtroendevalda som inte tjänstgör samt allmänhet ombeds att följa sammanträdet via kommunens webbplats eller via Västmanlands Television.

 

Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden:

  • Strategisk och ekonomisk plan 2021-2023
  • Strategisk lokalförsörjningsplan 2020-2026
  • Antagande av avfallsplan 2020-2030

Här kan du läsa hela föredragningslistan med tillhörande handlingar.

Mats Öhgren, kommunfullmäktiges ordförande

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund mellan kl 18:15 och 18:30. Frågorna ska vara skriftliga och ska ha kommit in till kommunkansliet, box 45, 732 21 Arboga, senast två dagar innan sammanträdet. Frågeställaren ska vara närvarande på sammanträdet. Om det inte har kommit in några frågor från allmänheten startar sammanträdet kl 18:15.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: