Publicerad

Så fortsätter valnämndens arbete med den kommunala folkomröstningen

Den 2 oktober sammanträder valnämnden för att arbeta vidare med genomförandet av den kommunala folkomröstningen. Målet med mötet är att valnämnden kommer med ett förslag på datum då en folkomröstning i Arboga kan hållas och överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för beslut den 22 oktober.

Valnämnden har sedan tidigare fått i uppdrag av kommunfullmäktige att komma med förslag på datum när en folkomröstning kan ske och att den ska kunna genomföras med hänsyn till de rekommendationen som finns med anledning av coronapandemin.


- Alla röstberättigade i Arboga kommun måste ha möjlighet att kunna utöva sin rätt att rösta under folkomröstningen, det är en demokratisk fråga. Vi valnämnden arbetar för att folkomröstningen ska kunna genomföras på ett tryggt sätt och vi tittar på åtgärder och lösningar för detta, säger valnämndens ordförande Christina Johansson.


På valnämndens möte den 2 oktober kommer Malung-Sälens kommun ordförande/valsamordnare att delta. I Malung-Sälens kommun ska en kommunal folkomröstning genomföras den 27 september.


- Vi kommer att ta del av deras erfarenheter och få information om invånarnas möjlighet att rösta på ett säkert sätt. I mötets vidare diskussioner tar vi givetvis också med oss Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Christina Johansson.

 

Målet med mötet är att valnämnden kommer med ett förslag på datum för en kommunal folkomröstning och överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för beslut den 22 oktober.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: